2012 Yılında KOSGEB Hibe ve Faizsiz Kredi Destekleri Artarak Devam Edecek

KOSGEB Hibe ve Faizsiz Kredi Destekleri Artarak Devam Edecek


2011 yılındaki KOSGEB ve İŞKUR’un 27 bin lira hibe veren projesine yoğun ilgi geldi. 389 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programıyla şartları sağlayan 50 bine yakın girişimci adayına girişimcilik eğitimi verildi. 316 işletmeye verilen destekle üç bine yakın yeni istihdam sağlandı.

Devlet Destekli Hibe Kredisi Alma Stratejileri

“KOBİ’lere geçen yıl 157.9 milyon lira destek sağlayan KOSGEB, bu yıl bu rakamı 422 milyon liraya yükseltecek.

2011’de çeşitli destek programları aracılığıyla KOBİ’lere 157 milyon 860 bin lira kaynak aktaran KOSGEB, 2012’de 422 milyon liralık destek bütçesiyle proje bekliyor.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan’ın verdiği bilgilere göre, KOSGEB destekleri kısa vadeli ve finansman odaklı çözümler yerine KOBİ’lerin yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini ve rekabet güçlerini artıracak alanlara yöneltilmesini sağlayacak.

Yine 2012’de KOBİ Stratejisi Eylem Planı kapsamında, yeni kurulan işletmelerin hayatta kalma sürelerini artırmak için, kuruluş dönemine özel eğitim ve danışmanlık destekleri verilecek. 2012’de KOSGEB’in Hizmet Merkezi Müdürlüğü bulunmayan il kalmayacak, halen 68 ilde bulunan Hizmet Merkezi Müdürlüğü 81 ile yaygınlaştırılacak.

2009 yılında yapılan bir kanun değişikliği ile görev alanına hizmetler ve ticaret sektörü de dahil edilen KOSGEB, 2012 yılında KOBİ’lere destek amacıyla 422 milyon lira ayırdı. Kurumun faaliyetlerini ve 2012 yılı projelerini DÜNYA’ya anlatan Başkan Mustafa Kaplan, çalışmalarını bağlı kuruluşu oldukları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakan Nihat Ergün’ün destekleriyle yürüttüklerini söyledi.

KOBİ’lerin işsizliğin azaltılması ve yeni iş yaratılması konusunda büyük katkıları bulunduğunun altını çizen Kaplan, görev alanı genişleyen KOSGEB’in proje bazlı erişimi kolay ve esnek destek programlarına geçtiğini bildirdi.

Meslek Kuruluşlarının Projeleri Desteklenecek


KOSGEB’in yeni destek sistematiğinde yapılan düzenleme ile meslek kuruluşlarının KOBİ’lerin gelişimine yönelik sunacakları projelerin de destekleneceğini ifade eden Mustafa Kaplan, “Bu temel strateji ile KOBİ’lerle ilgili tüm tarafların, özellikle meslek kuruluşlarının imkanlarının da harekete geçirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2012 yılında da; KOBİ’lerimizin kurumsallaşmaları, dış pazarlara açılmaları, yeni ürün ve hizmetler üretmeleri ve tüm faaliyetlerinde inovatif yaklaşımlar sergilemeleri, işbirliği içinde hareket etmeleri gibi rekabet güçlerini artıracağını düşündüğümüz alanlarda destekler sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kaplan, 2012’de tematik programların uygulanmaya başlanacağını da belirterek, özellikle enerji verimliliği ve uluslararası rekabet gücünün artırılması alanlarına özel destek programları uygulanacağını kaydetti.

KOBİ’ler için alternatif finansman kaynaklarının oluşturulması çalışmalarının 2012 yılında da devam edeceğini ifade eden Mustafa Kaplan desteklerin ana eksenini; Ar-Ge ve inovasyon, girişimcilik, işbirliği ve güçbirliği, kurumsal gelişim projeleri, uluslararasılaşma ve kurumsallaşma gibi temel alanların oluşturacağını bildirdi. Kaplan, halen 68 ilde 75 Hizmet Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla destekleri KOBİ’lere ulaştıran KOSGEB’in 2012 yılı sonuna kadar 81 ilde faaliyet gösterecek şekilde teşkilatlanacakları bilgisini verirken, 2012 yılında 422 milyon lira olan bütçelerinin KOBİ’lere destek amaçlı kullandırılacağını ifade etti.

Devlet Destekli Hibe Kredisi Alma Stratejileri Tematik Proje Desteği Bu Yıl Genişletilecek


Yöresel Kaynağa Destek: KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Tematik Proje Destek Programı ile makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması ve KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amaçlanıyor. Destek 2012’de genişletilerek uygulanacak. Bu projede KOBİ’lere 150 bin liraya kadar destek sağlanacak.

İMKB’ye Giren KOBİ’ye 100 Bin Lira Hibe


Mustafa Kaplan’ın verdiği bilgilere göre büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Çalışmaları 2011 yılı Haziran ayında tamamlanan proje 2012 yılında tüm unsurlarıyla uygulanmaya başlanacak. Yine bu kapsamda KOBİ’lerin TTK’nın yürürlüğe gireceği dönemde tabi olacakları muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyumlarının sağlanması amacıyla Genel Destek Programı başlığı altında 10 bin liraya kadar Bağımsız Denetim Desteği verilecek.

Geçen yıl 50 bin kişi girişimcilik eğitimi aldı


KOSGEB’in 2011 yılında uyguladığı eğitim programları hakkında da bilgi veren KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, İŞKUR, belediyeler, meslek kuruluşları ve ticaret-sanayi odaları aracılığıyla geçen yıl bin 389 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı düzenlendiğini bildirdi. Program kapsamında 50 bine yakın kişiye girişimcilik eğitimi verildiğini söyleyen Kaplan, kısa adı İŞGEM olan işletme kuluçkalarına kuruluş ve işletme dönemlerinde 316 işletmeye verilen destekle 2 bin 975 kişinin istihdamının sağlandığını söyledi.

KOSGEB 5 Farklı Program ile KOBİ’lere Desteğini Sürdürüyor


KOSGEB, istihdamı 250 kişinin altında ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen, imalatçı, hizmetler ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri destekliyor. KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için kurumun internet sayfasındaki veri tabanına kayıt olunması gerekiyor. Kurumun 5 farklı destek programı bulunuyor:

KOBİ Destek Programı: İşletmelerin, üretim, yönetim ve organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve benzer alanlarda sunacakları projeleri destekleniyor.

Destek miktarı:150 bin liraya kadar ödemesiz destek sağlanıyor. 2011’de verilen destek, 20 milyon 500 bin lira oldu.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı: KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması ve KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor. En az 5 işletmenin biraraya gelerek işbirliği yapması gerekiyor.

Destek miktarı: 250 bin liraya kadar ödemesiz, 500 bin liraya kadar ödemeli olmak üzere toplam 750 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcileri geliştirmek, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcileri desteklemek, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincini yaygınlaştırmak ve Ar-Ge kapasitesini artırmak amaçlanıyor. 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor. 2011’de verilen destek: 43 milyon 300 bin lira.

Genel Desek Programı: KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanmasını, desteklerden daha fazla KOBİ’nin faydalanmasını, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve düzeylerinin yükseltilmesini hedefleniyor. Destek miktarı: 220 bin liraya kadar destek veriliyor. 2011’de verilen destek: 67 milyon 500 bin lira.

Girişimcilik Destek Programı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi Desteği ve İş Planı Ödülü olmak üzere 4 modülden oluşuyor.

Destek miktarı: 27 bin lirası ödemesiz, 70 bin lirası ödemeli olmak üzere 97 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

2011’de verilen destek miktarı: 14 milyon 60 bin 852 lira.”

Devlet Destekli Hibe Kredisi Alma Stratejileri

Sorularınızı ve görüşlerinizi yorum yazarak bildirebilirsiniz.

Ortak Ticaret

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
2012 Yılında KOSGEB Hibe ve Faizsiz Kredi Destekleri Artarak Devam Edecek, 9.3 out of 10 based on 3 ratings

Share this post

200 thoughts on “2012 Yılında KOSGEB Hibe ve Faizsiz Kredi Destekleri Artarak Devam Edecek

 1. Taylan Can Ertürk · Edit

  Merhabalar, 2 Ortak Ve Okulumuzun Mühendislik Fakültesinde Çeşitli Ve Zorunlu Sorunlar Yüzünden 8. Yıla Dayandık Ve Bir Şekilde Geçimimizi Sağlamaya Yönelik Pazar Arayışlarından Sonra Denizlide Istiridye Mantarı Üretimine Geçmeyi Planlıyoruz Bu Sektörde Adları Duyulan Kişilerce Tecrübe Konusunda Desteklenip Pazar Bulmada Kolaylık Sağlanacağına Dair Güvence Alabiliyoruz, Hiçbir Sosyal Güvencem Yok Ve Sadece Öğrenci Görünüyorum Ortağımın Eş Dolayısıyla Sosyal Güvencesi Var Ama Askerlikten Muaf Bu Şartlar Altında Üretim Aşamasında Bizi Bir Yere Bağlayan Bir Durum Söz Konusu Değil Ve Bu Kadar Hassas Bir Ürünü Sürekli Takip Edebilecek Zamana Ve Hasatın Şatışına Hakimiz… Geri Ödemesiz Ya Da Düşük Faizli Kredi Ya Da Fikir Bazından Yardım Almak Istersek Duruma Gülünüp Geçilir Mi Yoksa Ufakta Olsa Bir Şansımız Var Mıdır ?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 2. Ortağını bağlayan bir durum yok fakat seni bağlayan askerlik sorunun olacak. Bu yüzden ortağın adına başvurmanız gerekecektir. Gülünüp geçilecek değil sunulan makul iş fikirlerinden biri ve kabul edilme olasılığı da yüksek. Ortağın İŞKUra gidip işsizlik kaydını yaptırsın. Eşinden dolayı aldığı sağlık yardımı önemli değil. Ardından size yakın bölgelerde düzenlenen KOSGEB Girişimcilik kurslarına katılıp kursu bitirecek. Kurs bitiminde kursta öğrendiği bilgilerle iş planı hazırlayıp KOSGEBe sunacak. İş planını düzgün hazırlarsa kabul edileceğini düşünüyorum.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. esnafım ama sıkıntılar yaşıyorum

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. 2007 yılında kurulmuş inşaat ltd şti miz var geçen yıl kosgeb kaydımı yaptırdım iki ssk çalışanım var elimde bazı ekipmanlarım mevcut fakat şu anda çalışma yaptığımız projede bir adet daha inşaat makinesine ihtiyacımız var makineyi ikinci el almayı düşündüğümüzden banka kredisi kullanılamıyor makinenin değeri 45.000 tl cvarında kosgeb bunun için düşük faizli kredi sağlarmı
  sağlarsa nasıl baş vurmam gerek şimdiden teşekkürler.
  not
  yukarıda vermiş olduğunuz faydalı ve aydınlatıcı bilgilerden dolayı emeği geçen ORTAK TİCARET.COM yönetici ve çalışanlara şükranlarımızı sunar başarılarınızın devamını temenni ederiz.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. KOBİ kaydınızı güncelelyin. Değişiklikler varsa onları da belirtin yoksa bile kaydınızın güncel olduğu bilinsin. Ardından bölgenizdeki KOSGEB Merkezine başvurup İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) desteklerinden faydalanacağınızı belirtin. Makine ve techizat kredilerinden faydalanabileceğinizi düşünüyorum fakat bu başvurular incelenirken borç durumunuz vs de incelenecektir. Makinanın işletmenize katacağı katma değeri vs iyice anlatmanız gerekecektir. Bunun için de hazırlıklı olmanızda fayda var. Makine olmadan şu şekilde çalırız makine olursa gelirlerde şu akdar artış oalcak, makien kendini şu kadar sürede geri ödeyecek vs. Aldığınız işin iptali durumunda makine elinizde mi kalcak yoksa alternatif oalrak değerlendirebileceğiniz alanlar da var mı? Bu gibi sorulara hazılırklı olun.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. Mobilya ve dekorasyon dükkanı açmak istiyorum nasıl hibe kredi alabilirim

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 7. İmalat yapacaksanız girişimcilik kursu sonunda hazırlayacağınız iş planı KOSGEB tarafından kabul edildiğinde faydalanabilirsiniz.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. KOSGEB ten iş planımız onaylandı destek için KOSGEB te para yok diyorlar 3 aydır bekliyoruz acaba KOSGEB e nezaman para gelir bilgisi olan varmı.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 9. Bu bilgiyi doğrudan KOSGEB’den mi aldınız yoksa danışmanlık firması gibi aracılardan mı aldınız? Para bitti diye bir şey söz konusu olmaz. Ödenekler önceden ayrılıyor. Ödeme dönemi ayın belirli günlerinde yapılıyor olabilir.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. kosgeb den girişimcik desdek kredimizi hibe olanı alıyoruz fakat 70 000tl geri ödemeli kredi kosgeb in istemiş olduğu teminat mektubunu bankaların 1 yıl bilanço esası aradığından dolayı 1yılı doldurun temınat mektubunu verelım diyorlar sicil de ve teminatımızda bır sorun bulunmamaktadır,işletme finansımız yetersiz olduğundan dolayı çalışamıyoruz ne gibi bir yol izlemeliyim saygılarımla.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 11. Bu bilgiyi doğrudan KOSGEB ten aldım. Neden destekler verilmiyor dediğimde KOSGEB te para yok dendi.@Ortak Ticaret

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 12. merhaba .açık ilköğretim öğencisiyim son üç dersim kaldı geçmem için elimde sadece okur yazar diplomam var işkurmak için baş vurmam için yeterlimi hiç bir gelirim yok cemiyet organizasyon hizmet işi kurmak istiyorum.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 13. Şartlar açık ve net. Bir yıllık dönemi doldurmayı bekleyeceksiniz.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 14. merhaba eşim tuafiye üzerine iş yeri actı daha yeni peki biz bu krediden yararlanabılırmıyız ama üstümüzee kayıtlı yada temiznat verebilcegimiz bir ev yada araba yok artı herhangi bir kus yada bir belgemiz yok nerden başlamamız gerekir yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 15. Faydalanamazsınız. İşyerini açmadan başvurmanız gerekmekteydi. Kredi destği için de en az bir yıl faal olma şartı var.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 16. sevinç paşalıoğlu · Edit

  Merhaba ,bir arkadaşımla birlikte tekstil ve kozmetik üzerine dükkan açmayı düşünüyorum. hibe kredisi için ikimizden biri girişimcilik kursuna başvuracak.Merak ettiğim konu ortaklık durumunda bu hibeden faydalanabiliyormuyuz ?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 17. Ortak girişimcilik diye bir şey yoktur. Şartları taşıyan kişinin başvurusu kabul edilirse işletme açılır. Ondan sonra ikinci kişi ortak olarak şirkete katılabilir.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 18. gülhanım ünal · Edit

  Alman vatandaşı olan Türk arkadaşımla birlikte anaokulu açmak istiyoruz.oradaki anaokulu eğitim sistemini,Türk eğitim sistemiyle sentezleyecek bir anaokul olacak.merak ettiğim nette bu kredilerin nerelerden alınacağıyla ilgili tam bir bilgi bulamadım.başvurular her zaman yapılır mı.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 19. Eğitim sektörü desteklenmediği için bulamamış olmanız normaldir. Sadece üretime dayalı işler desteklenmektedir ve yılın her döneminde başvuru yapılabilmektedir.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 20. merhaba kogeb ten iş yerim için kredi almak istiyorum .fakat şuan devletin böyle bir kredi açılmadıgı söyleniyor. bununla ilgili bir bilginiz varmı.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 21. Kredi konusu hakkında detaylı bilgi verdiniz mi? Çünkü KOSGEB kredi destekelri çeşitli projelerle desteklenmektedir. Banka kredisi gibi hemen kredi veren bir kurum değil. En az bir yıldır faal iseniz KOSGEBdeki KOBİ bilgilerinizi güncelledikten sonra yatırım için proje sunmanız ve kabul edilmesi gerekiyor.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 22. kucuk işletme acmak istiyorum kadingirişimci olara banayardimci olursaniz sevinirim

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 23. KSOGEB girişimcileri desteklerken kadın girişimcilere %10 daha fazla destek vermektedir. Açmak isteidğiniz işletme üretime yönelikse, işsizseniz, sosyal güvenceniz de yoksa İŞKURa giderek işsizlik kaydınızı yaptırın. Ardından KOSGEB Gşirişimcilik kurslarını takip edin.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 24. merhaba ben 10 yılı aşkın esnaflık yaptım bazı firmaların yetkili servislik işlerini yürüttüm daha sonra şehir değişikliği nedeniyle iş yerimi kapattım kendimin mesleğimle alakalı ustalık belgelerim var ve halen esnaf ve sanatkarlar odasında kayıdım var(eski taşındığım şehirde) şimdi yeni taşındığım şehirde tekrardan bir yetkili servislik almak istiyorum 70 ya da 80 milyara kadar desteğe ihtiyacım var kosgep den bu meblada kredi alabilirmiyim alabilirsem ilk yapmam gereken nedir. Birde bazı arkadaşlara 1 yıl aktif çalışma bilançosu lazım demişsiniz eski ticarethanemin aynı iş üzerine olduğunu belgelersem bu şekilde yararlanma şansın varmı ayrıntılı bilgi verirseniz çok memnun olurum şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 25. tam teşekküllü oto yıkama açmak istiyurum acaba kosgeb den hibe kredisi ala bilirmiyim yardımcı olurmusunuz tşk .

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 26. mrb ben evde satış yapıyorum çocukluğumdan beri hayalım giyim üzerine bi dükkan açmak kasabada oturuyorum hibe kredi bana çıkar mı bu yıl verilecek mi başvurusu ne zaman

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 27. ben hayvan cılıkla işletmde baslmak istiyorum bununla ilgil bilgi almak ve kosgebden fay dalan mak istyorum olurmu acaba

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 28. MERHABA BEN VE İKİ ARKADAŞIM MODÜLER MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İŞ KURMAK İSTİYORUZ BİZİ BU KONUDA BİLGİLENDİRİRSENİZ MENNUN OLURUZ

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 29. İki kişi olmaz bir kişi olacak. O da işsiz, sigortasız, İŞKURda işsizlik kaydı olan biri olacak. Mobilyaları da üretmeniz lazım. Satış yada dekorasyon hizmeti olmaz.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 30. benim 15 000 e yakın borcum var işsizim sigortasızım işkurdada kaydım var hayvancılık sektöründe iş kurmak istiyorum borcumdan dolayı bana kredi çıkma imkanı varmıdır .

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 31. Kesinlikle yoktur!

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 32. ben ev hanımıyım sezonluk sebze fidesi yetiştiriyorum yazlarıda tavuk horoz yetiştiriyorum işimi büyütmek istiyorum eşim emekli onun sigortasından yararlanıyorum kredi almak için ne yapabilirim

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 33. Bankalarla görüşebilirsiniz.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 34. günaydın bende ev hanımıyım okul kantini işletmek istiyorum bende hibe alabilirmiyim

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 35. Alamazsınız.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 36. Mevzuat gereği.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 37. Merhaba ben çoçuklara drama gösterileri için kıyafet ve sahne dekoru hazırlıyorum . işimi büyütüp bir atölye açmak istiyorum. Hibe kredi başvurusunda bulunsam olumlu yanıt alırmıyım. Alırsam nereye başvuru yapmam gerekir ? teşekürler .

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 38. merhaba ben otogaz işiletmesi yapmak istiyorum yol cepeli yerimiz var destek alabilirmiyiz şimdiden teşşekkür ederim…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 39. merhaba…ben üniversiteden yeni mezun oldum..ve bölümle ilgili işyeri açmak istiyorum..bölümüm bilgisayar programcılığı grafik tasarım fotografçılıkta var..bu kredi için başvura bilirmiyim..birde diplomamda olsa kursa yine katılmamam gerekiyor mu..teşekkürler şimdiden..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 40. Hizmet ve yazılım sektörleri desteklenmiyor. Ben program yazarım diyorsan TUBITAK ile görüşebilirsin.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 41. Merhaba,
  yaklaşık 6-7 yıldır esnaf olarak (bakkal) çalışmaktayız. Şimdi ise dükkan sahibi bizi çıkmaya zorluyor, bu yüzden ya çıkmak veya dükkanı satın almak zorundayız ama birikmiş herhangi bir sermayemiz yok ve çıkmak için dükkanda, uzun süredir bakmamıza rağmen bulamadık. 50 000 tl faizsiz olarak bu iş için kredi alabilir miyiz? alabilirsek nereden alabiliriz. Faizsiz olması önemli! şimdiden teşekkürlerimle

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 42. Alamazsınız. Esnaf Odasından Halk Bankası aracılığı ile düşük faizli Esnaf Kefalet Kredisi alabilirsiniz.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 43. benev hanımıyım engelli çoçugumvar tuhafiye dükkanı acmak istiyorum ama bakım üçreti alıyorum oparakesilirmi oglum makinaile yaşıyor onun ihtiyacları için gerekli bagkur yapmak gerekiyormuş ozaman kesilirmi

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 44. merhaba ben de hibe destekten faydalanmak istiyorum fakat ilk adım olarak ne yapacağımı bilmiorumm bunun bi başvuru süresi varmı internetteki bilgilere güvenemedim siz bana ilk aşama olarak ne yapacaımı söylermisiniz işletme fikrim var fakat nasıl başvuracağımı bilmiyorum

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 45. iyi çalışmalar dilerim.
  Boğazda 2 teknesi olan ve hertürlü yerli yabancı misafirleri ağırlayan bir şirketin sahibiyim.Yaklaşık 30 yıl önce ,Babamızla başlayan bu süreç bizim kuşakla devam etmektedir.Sizden ricam ; teknelerimizi yenileyebilmek için uygun olan kaynak sizce ne olabilir. (Banka kredilerini uygun zamanlarda,gerektiğinde kullanmaktayız)
  Önemli NOT: Firmamız,8 ay ortalama çalışıp,kış aylarında bu da ortalama 4 ay çalışamamktadır. Bu durum gözönüne alınarak bir değerlendirme yaparsanız memnun olur,iyi çalışmalar dilerim.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 46. Statünüz nedir? HAngi odaya bağlısınız? Esnaf Odaları yıllık %3-5 faizle Esnaf Kefalaet kredileri vermektedir. Faizsiz kredi destekleri için işinizi büyütmeye ve geliştirmeye yönelik proje sunmanız gerekiyor. KOSGEB üretim yapan işletmelerle ilgileniyor. Eğlence, hizmet, eğitim ve sağlık gibi sektörlere destek vermiyor.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 47. Merhaba,
  50 yıllık firmayız.15 tane makınemız mevcut.İşimiz gereği durmadan yenılıge mecburuz.Yeni bir makıne almayı dusunuyoruz çin den.alacagımız makıne bır haylı pahalı 200 bın TL.acaba kosgeb ne gıbı yardımları olur.50 yılda bır kere faızsız dıye bır kredı kullandık onu da banka uzerınden yaptık.Cevaplarınız ıcın sımdıden teşekkürler…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 48. KOSGEB’de KOBİ kaydınız varsa bilgilerinizi güncelelyin yoksa kaydınızı yaptırın. Almayı planladığınız yeni makinanın işletmenize katacağı değerleri açıklayan bir iş planı ile KOSGEBe başvurun. Projenizi kabul edilirse ilk iki yılı geri ödemesiz üçüncü yıldan itibaren sıfır faizle ödemeli kredi kullanabilirsiniz.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 49. Merhaba,
  Ben Şu an özel bir sektörde muhasebeci olarak çalışmaktayım, Son zamanlarda inşaat sektöründe söve malzemesinin rabet gördüğünü sezdim. Bunun üretimi ile ilgili yaptığım araştırmada 2 makina gerekli, bununlar ilgili yaptığım ufak bir fizibilite de 50.000 tl gibi bir sermayenin olması gerekiyor, acaba bunla ilgili kredi desteği alabilirmiyim..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 50. Kendinize ait en az bir yıldır faal işletmeniz yoksa faizsiz kredi desteğinden faydalanamazsınız.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 51. kişisel gelişim alanında danışmanlık merkezi açmak için devletin hibe ya da kredi gibi bir uygulaması var mı?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 52. Eğitim ve sağlık gibi sektörler desteklenmiyor Üretime yönelik projeler destekleniyor.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 53. iyi günler benm kendi arsam var.. ve öğrenci yurdu kurmak istiyorum.. bu iş için hibe kredisi alabilirmiyim ? hibe kredisi verirlerse % kaç oranında verirler .. acil cvp verirsenz sevinirm

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 54. Yurt vb işler için hibe alamazsınız.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 55. kendimin yola sıfır 14 000 metre kare tarla cinsinde yerim var .. buraya niğde şehrinde söve imalatı fabrikası kurmak istiyorum.. tarla tapusu kendi adımda .. bu iş için hibe kredisi verirler mi.. bu fabrika için makina fiyatları ucuz .. hibe kredisi verirler mi ? verirlerse % kaç oranın ne kadar verirler.. vereceğiniz cvp için şimdiden teşekkürler…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 56. Başvuru şartlarını taşıyorsanız sektör olarak kabul edilebilir düzeyde. Toplamda 30,000 TLyi geçmeyecek şekilde sermayenin %60-70 civarında bir kısmı desteklenir.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 57. Merhaba
  Şu an işsizim ve işkura kayıtlıyım.Kosgep kredisi almak istiyorum fakat bu krediyi yeni açılmış bir yere ortak olarak kullanmak istiyorum.Bu Kredi için illa benim yeniden firma kurmam mı gerekiyor yoksa bir şirkete ortak olarak başvursam da kullanabilirmiyim.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 58. Ortak olarak girmek için kullanamazsınız. Sİz kuracaksınız hem siz işsizlikten kurtulacaksınız hem de yanınızda adam çalıştırıp işsizlere iş imkanı sağlayacaksınız.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 59. kosgebten kredi almak istiyorum ama adıma kayıtlı bir şirket var şirket 2007 kurulmuş 2010 yılında ben devir aldım.şirketimin herhangi bir borcu yok ama bankalar tarafındada şuana kadar hiç bir kredi kullanmamış ama şirketi devir almadan önce beim kredi borçlarım vardı bu kosgebten iş geliştirme ahşap laminat üretimi için kredi alabilirmiyim.yada almam için neler geerkli bana ayrıntılı bir şekilde acil bir cevap verebilirseniz sevinirm.saygılarımlan

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 60. Ayrıntısız bilgi verip ayıntılı cevap istiyorsunuz ne güzel. Ne de olsa benim vaktim çok, bir yerlerden öğrenirim sizin şirketin sektörünü ve şirket türünü. Kredi başvurusunda şirketin mali tabloları inceleniyor zaten. Şahıs şirketi ise sizin şahsi borçlarınızda incelenir. Sermaye şirketi ise sizin borçlarınız şirketi bağlamaz. Ahşap laminat üretimi de şirketin sektörü (mobilya üretimi, inşaat malzemesi vs) ile bağlantılıysa 2 yılı geri ödemesiz sıfır faizli KOSGEB kredisine başvurabilirsiniz. Başvurmadan önce KOSGEB’e KOBİ kaydınızı yaptırın. KOBİ kaydınız varsa bilgilerinizi güncelleyin. İş planınız kabul edilirse de krediyi alırsınız.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 61. merhaba ben koskebin gırışımcılık kursuna gıdıyorum 3 4 gun sonra belge alacam ve mantar yetiştirmek istıorum mantar odalarım var ama iç dizaynı için para yok demir baş malzemelerinin için para alala bılırmıyım satişinida yapıyorum yetiştiriyorumda

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 62. Desteğin bir bölümü demirbaş giderleri için veriliyor zaten. Diğer bölümleri işletme kuruluş masrafları ve işletme masrafları için kullanılacak.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 63. merhaba,ben gıda üzerine bi dükkan açmak istiyorum.içerisinde tekel,unlu mamüller gibi gıda ürünleri satmak istiyorum.kosgep kredisinden yararlanabilirmiyim.nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 64. İşyeriniz olduğundan hibe alamazsınız. Mal satın almak için de kredi alamazsınız. Mal satın alımı için banka kredisi alabilirsiniz. Krediyi işi geliştirmeye yönelik yeni bir proje için alabilirsiniz. Örneğin yazılım departmanı açmak için vs. Reklam ve tnaıtım işi için de bazı destekelr mevcut. KOSGEB KOBİ kaydınızı güncelelyip KOSGEBe başvurun.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 65. merhaba 11 yıldır ltd. şti olarak çalışıyoruz bilgisayar satış ve servis işi yapıyoruz.bu zamana kadar hiç kredi kullanmadık işimizi geliştirmek için ürün almak için reklam için ne gibi hibe veya kredi alabiliriz tşkkürler

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 66. Perakende sektörü destekleme kapsamında değil. Üretime yönelik bir proje bulun.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 67. ben pazarlama yönünde bir iş yapmayı düşünüyorum ve iç giyim sektörunde önde gidecek bir iş ve erken vakitte baya bir yol alacak iş onun için sizin kosgeb’e nasıl başvura bilirim ve halen bu proje sürüyomu acaba cevap yazarsanız minettar kalırım.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 68. merhaba ben tsk da görevliyim işi bıraktıktan sonra branşım olan silah satımı ve bakımı ile ilgili bir iş yeri açmak istiyorum neler yapmam gerekiyor teşekkürler

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 69. Hibe desteği alabilmeniz için emekli olmanız lazım emekli yada istifa ederek ayrılanlar başvuru şartını taşımıyor.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 70. merhaba ben ev hanımıyım şuan aof e devam ediyorum ayrıca dikiş konusunda belgelerim var evde terzilik yapıyorum eşimin sigortasından faydalanıyorum .bulundugum semtte çocuk giyim ve tuhafiye üzerine çok eksiklik var ve bende böyle bir dükkan açmak istiyorum acaba bu konuda hibe desteğinden faydalanabilirimiyim ?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 71. Terzilik işleri de devam edecekse başvurunuz uygun görülür. Gerisi iş planının başarısına kalmış.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 72. mrb kolay gelsin. ben 20 yaşındayım ve lise mezunuyum. bilgisayar kurs sertifikam var ve bilgisayar tamiri, parça satımı ile ilgili bir dükkan açmayı düşünüyorum. herhangi bir gelirim yok ancak liseyi biraz geç bitirdiğim için babamın bağkurundan yararlanıyorum ama onun da süresi dolmak üzere. böyle bir dükkan açabilmek için herhangi bir bilgisayar bölümü bitirmiş olmam gerekiyor mu acaba? yada baştan mı kaybediyorum. şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 73. KOSGEB hizmet, sağlık ve perakende sektörünü desteklemediği için devlet hibe ve kreidlerine başvurun kabul edilmez. Kendi imkanlarınla bahsettiğin dükkanı açabilirsin. Şimdilik belge şartı aranmadan herkes bilgisayarcı açabiliyor.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 74. mehaba ben ev hanımıyım evden giyim ve tuhafiye işi yapmak istiyorum. bunun için hibe kredisi alabilirmiyim. birde organik yumurta üreten çiftlik işi var aklımda ama hiç bir bilgim yok bunun içinde krediden faydalanabilirmiyim. bunun için kendimize ait bir arsamız olma sartı varmı?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 75. Sermayenin üçte biri sizde olacak. Alacağınız destek üst limiti 30 Bin TL olduğundan bunu aşan kısmı da siz karşılamak zorundasınız. Proje 100 Bin TL ise 70 Bin TLsi sizde olmalı. Bilmedğiniz işi sunamaz ve destek alamazsınız. Giyim ve tuhafiye işi için de perakende düşünüyorsanız destek alamazsınız. Üretim istiyorlar.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 76. merhabalar bizde kızkardeşimle bir dükkan devralmak istiyoruz tekstil üzerine 70-80 lira gibi bir ihtiyacımız var bu hibe kredilerinden yararlanabilirmiyiz cevabınız için şimdiden teşekkürler

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 77. Devir, bayilik, franchise vb işler destek kapsamı dışında.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 78. Tekirdağın bir köyünde iki dönüm arsam var.Orada kanatlı hayvan (yumurtalık tavuk)yetiştirmek istiyorum.54 yaşındayım.Benim neler yapmam gerekir?Anlatır mısınız?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 79. KOSGEB hayvan üretimine destek vermiyor. Tarım İl Müdürlüğüne müracaat edip Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile kullandırılan kredi ve desteklemeler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 80. MErhaba ;
  İnşaat mezunuyum.Dekorasyon ve mobilya üzerine bir ofis kurmak istiyorum.Kosgeb kredisinden yararlanabilrimiyim acaba ? nasıl bir yol izlemeyeliyim ?Bilgi verirseniz sevinirim.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 81. Üretim yoksa KOSGEB desteklemez. Hizmet vb sektörler için kendi imkanlarınıız kullanmanız gerekiyor.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 82. merhaba ben 1,5 senelik esnafım bulunduğum ilçede belediyeye ait 3 katlı bir bina kiraladım ve üst katı otel-2. katıkahvehane-bilardo-cafe.alt kat boş…ben bu işletmemi genişletmek ve komple otele cevirmek istiyorum.1.kat kahvaltı ve yemek salonu -cafesi,2 kat otel-3 kat otel olacak.ve binanın yanına belediyeye ait mülk varr orayı da 2.katta bulunan kafe-bilardo ve oyun salonu alarak kullanacaam fakat maddi acıdan sıkıntıdayım bu destek kredisi veya hibe almam gerekli nasıl alabilrim yardımcı olursanız memnun olurum..lütfen mail atın tşkler

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 83. Ne üreteceksiniz? Hiç bir şey. Bu yüzden KOSGEBden hibe de kredi de alamazsınız. Banka kredsi alamıyorsanız piyasadan ortak bulmaya çalışın.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 84. merhaba 4 senedir bilgisayar,cep telefonu,elektronik malzeme vs.satış ve bakım dükkanım var.2 senedir KOSGEB veritabanına kayıtlıyım.cafe,restaurant,dinlenme tesisi gibi yerlerde kullanılmak üzere cep telefonu şarj cihazı, kısa süreli internet kullanımı için bilgisayar[jetonlu] vs gibi yeni ürünler üretmek istiyorum.Yeni Girişimci Desteğinden faydalanabilir miyim.nasıl bir yol önerirsiniz.tşkrl

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 85. KOSGEBe başvurup İŞGEM destekleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 86. merhabalar,

  ben değişik bi sektörde üretim yapan bir üretim yeri açacağım, şartları sağlıyorum
  Yeni Girişimci Desteği ne mi başvurmalıyım?
  başvuru için belli bir tarih var mı?
  eğitime katılmadan da girişimci desteği alabilir miyiz?

  bir sorum daha vardı, tüm eğitimlere girdikten sonra,
  önce kendimiz mi açıyoruz şirketi – makine, teçhizat ı falan alıp sonramı kosgebten destek alıyoruz,?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 87. mrb öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. babamın ve iki amcamın ortak olduğu bir mobilya atölyemiz var yanımızda 10 kişi çalışıyor işleri yetiştiremiyoruz bu yüzden işyerini ve işi büyütmeye karar verdik. ben mobilya dekorasyon öğretmenliğini bitirdim bu sene. atölyeyi iki katına çıkarmayı planlıyoruz KOSGEP’ten hibe almak istiyorum. tematik proje olarak mı başvurmam gerekecek? ve projenin onaylanmaması neye bağlı benim düşündüğüm var olan sistemi büyütmek ve üretimi artırmak. ayrıca eğitime gittim belgemi aldım.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 88. Mevcut işletmeler hibe alamaz. Hibe iş kuracak işsizlere veriliyor. Siz 70 Bin TLye kadar ilk iki yılı geri ödemesiz faizsiz krediye başvurabilirsiniz. Bunun için KOSGEBe KOBİ kaydınızı yaptırın, kaydınız varsa bilgilerinizi güncelleyin. Ardından işinizi büyütmeye yönelik projenizi anlatan iş planınızla İŞGEM desteklerine başvurmanız gerekiyor.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 89. mrb. tekstil imalatı ve toptan satışı üzerine bir şirketim var. makine parkurumu yenilemek istiyorum. 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli krediye başvurmak istiyorum ama ssk ve maliye borcum var. bunları sıfırlamadan başvuru yapabilirmiyim? nasıl bir yol izlemeliyim.teşekkürler.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 90. Başvuru anında en az bir yıldır faal işletme olma şartı mali tabloalrın ortaya çıkamsıdır. Muhasebe kayıtlarınız, borçlarınız vs hepsi inceleniyor. Bu yüzden bu borçlar sorun teşkil edecektir.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 91. mrb.2 sene önce terzi atölyemi kapattım.2 senedir işsizim.işkur kaydım var.fakat şahsi

  borçlarım var.ben tekrar bir iş kurmak istiyorum bu sefer gelinlik imalatı üzerine hibe

  krediden faydalanabilirmiyim.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 92. Sektörde sıkıntı yok fakat hem kişisel borçlarınız hem de önceki olumsuz tecrübeniz sorun teşkil edebilir. Yine de şansınızı deneyebilirsinizx.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 93. bi kuaför birde kozmetik dükkanım var ben iki dükkanıda birleştirip daha halka daha fazla seçenek sunup işimi biraz daha geliştirmek için 30 bin lira faizsiz kredi alabilir miyim

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)

Comments are closed.