Kredi Dosya Masrafları İçin Tüketici Hakem Heyetine Verilecek Dilekçe

Kredi Dosya Masrafları İçin Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği


Bankalardan çekmiş olduğunuz kredilere ait sizlerden haksız yere alınmış olan dosya masrafı vb isimler adı altında faiz harici giderleri son 10 yılla sınırlı olmak üzere geri almak için tüketici Hakem heyetine sunmanız gereken dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

Kredi Dosya Masrafları İçin Tüketici Hakem Heyetine Verilecek Dilekçe Örneği Fakat unutulmaması gereken bir husus var ki talep ettiğiniz dosya masraflarının toplam tutarının 1.161,67 TL altında olması gerekmektedir. Eğer kredi çekerken sizden bu rakamın üstünde bir dosya masrafı kesilmişse tüketici hakem heyetine değil mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca hukuki deliller kısmını ekleyeceğiniz belgelere göre düzenlemeyi unutmayın.

Tüketici hakem heyetine gitmeden önce uzlaşmacı bir niyetinizin olduğunu göstermek amacıyla Kredi Dosya Masrafları İçin Bankaya Verilecek Dilekçe Örneği konusundaki dilekçe ile bankanıza başvurun ve olumsuz cevap almanız halinde bu cevap yazısı ile birlikte aşağıdaki dilekçeyi hazırlayıp tüketici Hakem Heyetine başvurunuz.

Kredi Dosya Masrafları İçin Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikayet Eden :
Adres :
E- Posta&Telefon :
Şikâyet edilen :
Adresi :
Şikayetin parasal değeri :
Şikayetin tarihi :
Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… -TL’nin iadesi talebimdir. (4077/6-10. maddeleri)

Açıklamalar:
1-)
……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde
………………………. adı altında ………………. Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.

2-) Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-) Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya bir taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-) Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez. Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Bu durum 4077 Sayılı kanunun ilgili 4/A maddesine göre ayıplı hizmettir. Tüketicinin, satıcıya ayıbı bildirme süresi dolayısıyla yasal olarak iki yıl ile sınırlıdır. Ve yasal seçimlilik haklarından birini tercih etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ……..- Türk Lirasının tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-) Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler: 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller: Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan …….- Türk Lirası bedelin tarafıma iade sine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden

Telefon
Adres
…./…../2012
Ad, soyad,
İMZA

Sorularınızı ve görüşlerinizi yorum yazarak bildirebilirsiniz.

Ortak Ticaret

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
Kredi Dosya Masrafları İçin Tüketici Hakem Heyetine Verilecek Dilekçe, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Share this post

Post Comment