Kredi Kartı Üyelik Aidatı Kesintisine İtiraz Dilekçesi

Kredi Kartı Üyelik Aidatı Kesintisine İtiraz Dilekçesi


Merhaba. Demek sen de kredi kartı mağdurlarından birisisin. Nedir bu bankalardan çektiğimiz Allah aşkına. Hem kredi kartı vermek için binbir takla atarlar hem de ardından kredi kartı üyelik bedeli, kredi kartı aidatı, kredi kart hizmet bedeli, kredi kartı ücreti vb. isimler altında bankasına göre değişen oranlarda ücretler keserler. Bazı bankalar 30-40 TL rakamı göze batıyor diye bunu taksitlendirip 3 ile 12 ay arasında eşit paylar şeklinde aldığında ekstredeki diğer harcamalar arasına yerleştirince göze batmıyor. Bu yüzden her ay evinize postalan ekstre detaylarını incelemenizde fayda var. Eğer ekstrenizden kesinti yapılmışsa aşağıdaki örnek itiraz dilekçesini doldurup bankanıza iletin.

…………… BANKASI MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu :Kredi kart yıllık ücreti

…………………….nolu kredi kart hamiliyim. Bankanızca tarafıma verilen kredi kartından rızam dışında yıllık kullanım bedeli olarak 35 TL kesilmiştir. Söz konusu kesinti hukuksuz ve tüketici ahlakıyla bağdaşmayan bir uygulamadır.

Zira, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” başlığını taşıyan 6.maddesinde:”Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.” Hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24.maddesinde: “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” Hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde 2010 yılı için tarafımdan kesilen yıllık kredi kartı bedelinin tarafıma iadesiyle bundan sonraki yıllarda kesinti yapılmamasını aksi halde yargı yoluna başvuracağım hususunda gereğini arz ederim…

Ad Soyad Tarih

Sorularınızı ve görüşlerinizi yorum yazarak bildirebilirsiniz.

Ortak Ticaret

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Share this post

9 thoughts on “Kredi Kartı Üyelik Aidatı Kesintisine İtiraz Dilekçesi

 1. SERMİN YALÇIN · Edit

  dilekçe örneği

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 3.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. Kart aidatında tüketiciye iyi haber

  Yargıtay kart aidatı şikayetlerine son noktayı koydu

  Aidatını geri alan tüketicinin, kredi kartını iptal eden bankaya karşı hukuk mücadelesinde tazminata mahkum edilen bankanın, temyiz talebinden sonra, karar düzeltme talebini de reddederek içtihad oluşturan Yargıtay, kart aidatından son noktayı koydu.

  Tüketici Mahkemesinin, kredi kartı üyelik ücretini hakem heyeti kararıyla geri alan Fuat Engin’in kredi kartını iptal eden bankanın haksız işlemini iptal ederek kredi kartının kullanıma açılması kararı ile bankayı tazminat ödemeye mahkum etmesinden sonra, kararı temyiz eden bankanın bu talebi reddedilmişti. Yargıtay kararına karşı KARAR DÜZELTME talebinde bulunan bankaya kötü haber bir kez daha Yargıtay’dan geldi.

  Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Şölen Tüysüz, Fuat Enginin kullandığı kredi kartından 45,00 TL kart ücreti tahsil eden bankaya itiraz da bulunduğunu, itirazı kabul edilmeyince haksız ve hukuka aykırı olarak alınan tutarın iadesi talebiyle başvurduğu Tüketici Sorunları Hakem Heyetinden anılan tutarın iadesi yönünde karar aldığını, Bankanın da bu kararı doğrultusunda, kredi kartı üyelik ücretini iade ettiğini ancak, Fuat Engin in kredi kartını, “kredi kartı ücretinin iade edilmesi gerekçesiyle, sözleşme hükümlerini de dayanak göstererek kullanıma kapattığını belirtti.

  Bu durum üzerine bankanın uygulamasının, hakkaniyete ve emredici hukuk kurallarına aykırı, tek yanlı ve haksız bir durum olduğu gerekçesiyle işlemin iptal edilerek, kredi kartının yeniden kullanıma açılması talebiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde dava açtıklarını ayrıca, sözleşmenin fesih edilmesi nedeniyle Fuat Engin in “kredi kartını kullanamaması” ve “bilgisi dışında kapatılan kredi kartını kullanmak istediğinde onay verilmediği için çevresinde zor duruma düştüğü” gerekçeleriyle tazminat talebinde de bulunduklarını belirten Av. Şölen Tüysüz, Tüketici Mahkemesinin karar gerekçesinde, “Sözleşme, banka tarafından daha önce ve tek taraflı hazırlanmış matbu ve standart sözleşmedir. Tüketici sözleşmenin içeriğine etki edememiştir. 4077 sayılı yasanın 6. Maddesine göre sözleşmenin bu maddesinin müzakere edilmediğinin kabulü gerekmiştir. Davacı banka 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununun 24. Maddesine dayanmış ise de bu madde “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle sözleşmede yer almayan faiz, komisyon ve masraf gibi adlar adı altında hiçbir şekilde ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz, sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı hükümlere yer verilemez.” şeklinde düzenlenmiştir. Kredi kartı sözleşmesinde yer alan yıllık üyelik bedelini düzenleyen hüküm kart hamilinin haklarını zedeleyen mahiyet de ve kart çıkaran kuruluş olan bankanın lehine tek taraflı olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple, 5464 sayılı yasanın 24. Maddesine göre de sözleşmenin üyelik ücretine ilişkin kısmı haksız şart içermektedir.

  Buna göre de sözleşmenin bu hükmü tüketici yönünden bağlayıcı değildir. Bankanın kredi kartı üyelik sözleşmesini tek taraflı fesih ile kredi kartını kullanıma kapatılmasına yönelik işlemi 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ile 5464 yasanın ilgili hükümlerine aykırı olduğu bu nedenle yapılan işlemin iptaline taraflar arasındaki kredi kartı üyelik sözleşmesinin yenilenerek sözleşme örneğinin tüketiciye verilmesine, yarattığı mağduriyet nedeniyle manevi tazminat ödenmesine, tüketicinin yasal hakkını kullanması üzerine bankanın yasal dayanaktan yoksun, haksız işlemi nedeniyle bankanın olayda ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekmiştir. İfadesine yer verdiğini belirtmiştir.

  İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi kararının, banka tarafından Yargıtay da temyiz edilmesi üzerine, konuyu görüşen Yargıtay 13. dairesi, bankanın, kararı bozma talebini “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle yenilenmesine karar verilen feshedilmiş sözleşmenin süresi bitimine kadar geçerli olacağının anlaşılması nedeniyle reddiyle, usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına” karar vermişti.

  Ancak, bankanın diğer tüketicilerle olduğu gibi, müvekkili Fuat Enginle de inatlaşmaya devam ederek dosyayı karar düzeltme talebiyle tekrar Yargıtay’a gönderdiğini belirten Av. Tüysüz, Yargıtay 13. Dairesinin davalı bankanın karar düzeltme talebini de “Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip, Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici nedenlere göre” reddederek son noktayı koyduğunu ve bu şekilde konuyla ilgili İçtihad oluşması nedeniyle, bankaların son günlerde kamuoyuna yansıttıkları “Yargıtay karar verdi, tüketiciler artık kart aidatı ödeyecekler, ödemezlerse kartları kapatılacak” yaklaşımının da geçersiz olduğunu ifade etti.

  Fuat Engin de 2 yılı aşkın bir süredir verdiği hak arama mücadelesi sonucunda Yargıtay’ın İÇTİHAD haline getirdiği kararı değerlendirirken, konuyla ilgili eski tarihli Yargıtay kararlarıyla tüketicinin hak aramaması için elinden geleni yapan, yıldırma politikaları ve psikolojik baskı uygulayan bankaların haksız uygulamalarına karşı itiraz etmenin, hak aramanın gerekliliğine ve önemine dikkat çekerek, bankanın, artık tüketici mahkemesinin kararına uymasını beklediğini, bu nedenle de, mahkeme kararı doğrultusunda yeni bir kredi kartı sözleşmesi imzalamasını bankadan talep ettiğini, aksi durumda hukuk mücadelesine devam edeceğini belirterek, bu nedenle kredi kartı kullanıma kapatılan tüketicileri de hakkını aramaya ve bankaların iyi niyet kuralına aykırı olarak yaptıkları haksız ve tek yanlı sözleşme şartlarına karşı itiraz etmeye çağırarak, tüketicilerin Tüketici Örgütleri Federasyonu üyesi tüketici örgütlerinden hukuki destek almalarını önerdi. – Habertürk Ekonomi 25.08.2011 –

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. Kredi Kartı Aidatı Ödememenin Püf Noktaları

  Kredi kart kullanıcılarına gelen hesap ekstrelerinde ‘yıllık üyelik ücreti’, “kredi kart aidatı” vb. isimler altında muhtelif miktarlarda yine para talep edilmeye başlandı

  Bilin bakalım Ülkemiz tüketicisinin cebindeki kart sayısı ne kadar.

  Ben söyleyeyim, elli milyon.

  Bankaların her bir kart için ortalama olarak 40,00 TL. kart aidatı talep ediyor.

  Bu aidatla bankaların ne kadar para aldıklarını bir tahmin edin.

  Yine ben söyleyeyim, “kart aidatı, üyelik ücreti, kart bedeli” gibi isimlerle tüketicinin cebinden alınan miktar yazıyla iki milyar TL olduğu söyleniyor.

  Dile kolay az para değil.

  Tüketicinin cebinden alınan bu paranın haksız olduğu ve alınmaması gerektiği talebiyle 2007 yılından bu yana tüketicilerin hukuk savaşı devam ediyor.

  Aidat miktarı bankadan bankaya değişiyor. Kimi banka yıllık ücretini taban rakamdan alırken kimi bankalar en üst sınırdan almaya devam ediyor.

  Bankalarla tüketiciyi karşı karşıya getiren bu uygulamada, bankalar kart aidatlarının alınması ile ilgili uygulamanın haklı olduğunu savunuyor.

  Geçen yıl bankaların yoğun lobisine rağmen son anda meclisten dönen yasa tasarısı ile tüketici yasal olmayan kredi kartı aidatının sürekli hale getirilmesinden kurtulmuştu.

  Tüketici hakem heyetlerinden, tüketici mahkemelerine ve Yargıtay’a kadar bütün mahkemelerde tüketici lehine karar çıkmasına rağmen uygulamalarını sürdüren bankalar geri adım atacağa benzemiyor.

  Bankalar, tüketicilerin kredi kartını kullanmak suretiyle bankanın sağladığı birçok kolaylıktan yararlandığını karşılığında da bu aidatın alındığını iddia ediyor.

  Oysa tüketicilerin kart aidatından dolayı banka da kredi kartını kullandırarak mal ve ürün satan kişi, kurum veya kuruluşlardan belli ölçüde ekonomik yarar sağlıyor.

  Kredi kartı yıllık ücretlerine itiraz için zaman aşımı 3 ay olduğundan geçmiş ödemeler iade edilmiyor.

  Bence Kart aidatı almak haksızlıktır.

  Kredi kartı kullananlar ne yapmalıdır?

  Yine ben söyleyeyim.

  İşte aidatı geri almanın püf noktaları;

  Hangisini beğenirseniz onu uygulayın.

  1- Kredi kartı aidatınızla ilgili olarak, her il ve ilçede kaymakamlık binası içinde bulunan Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için, borç ekstrenizin size ulaşma tarihi itibariyle üç ay içinde dilekçenizi vermeniz gerekiyor.

  2- Kredi kartınızı aldığınız bankanın şubesine giderek, kredi kartı sözleşmenizin yenilenmesini isteyebilirsiniz. Yeni sözleşmede, kredi kartı aidatı bedelinin iptal edilmesini şart koşabilirsiniz.

  3- Kredi kartı aidatını ödemek istemiyorsanız, her yıl kredi kartınızın türünü değiştirebilirsiniz. Bankalar, kredi kartlarından ilk yıl aidat almıyor. Dolayısıyla her yıl, kartınızı bir yıl kullandığınız için aidat ödeme zorunluluğunuz olmayacaktır.

  4- Hakem Heyeti’nin tüketici lehine verdikleri kararlarını bankasına götüren müşterilere, bankalar tarafından belli miktar para harcamaları karşılığında bu aidatı almamaları teklif ediliyor olsa da tüketici dernekleri bu konuda bankaların uygulamasının yasal olmadığını belirtip, tüketiciden Hakem Heyeti’ne başvurmalarını istiyor.

  5-Eğer tüm bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, kredi kartınızı iptal ettirin. Kredi kartı borçlarınızı düzenli ödüyorsanız, banka sizi kaybetmek istemeyecektir. Kredi kartı aidatınız da tahsil edildiyse size iade edilecektir.

  Bir de şunu hatırlatayım. Kredi kartı yıllık aidatları için kesinti her yıl yapıldığından aidatın iadesi için Hakem Heyetine yalnızca bir kez değil her yıl başvurmak gerekiyor.

  Benden söylemesi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. Bankalar ile tüketiciler arasındaki kredi kartı aidatı savaşı tam gaz sürerken bazı bankaların, aidatlarla ilgili tüketicilere ‘harcamanızı artırın aidat almayalım’ teklifinde bulunmaya başladığı ortaya çıktı.

  Star’ın edindiği bilgiye göre son dönemde bankaların büyük kısmı, kredi kartı aidatlarını tüketicilerin kredi kartı harcamalarını artırmak için kullanmaya başladı. Yıllık 10 lira ile 100 lira arasında değişen aidatın iptal edilmesine isteyen tüketiciye, ‘aylık 300 veya 500 lira harcama taahhüdünde bulunursanız aidatınız iptal edilir’ deniliyor. Birçok tüketici de bankaların teklifini kabul ediyor. BDDK kaynakları ise bu yöntemin, kredi kartı harcamalarının artmasına neden olduğu görüşünü savunarak, konuyla ilgili yeni önlem alınmasının düşünüldüğünü bildirdiler.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. bankaya dilekçeyi gönder

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ziraat bankasısı iskenderun merkez kıraedi kart aidatı alınmıştır 02.2012 kesinti ayı konulara bir içerik bulamaz oldum.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Post Comment